แพ็คเกจและอัตราค่าบริการ

.

THSMS - 100

70 บาท

0.70 บาท/เครดิต
 • 100 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • N/A
เลือก

THSMS - 500

300 บาท

0.60 บาท/เครดิต
 • 500 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • N/A
เลือก

THSMS - 1,000

500 บาท

0.50 บาท/เครดิต
 • 1,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • N/A
เลือก

THSMS - 2,000

1,000 บาท

0.50 บาท/เครดิต
 • 2,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • N/A
เลือก

THSMS-5,000

2,500 บาท

0.50 บาท/เครดิต
 • 5,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • ชื่อผู้ส่ง 1 ชื่อ
เลือก

THSMS-10,000

5,000 บาท

0.50 บาท/เครดิต
 • 10,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • ชื่อผู้ส่ง 2 ชื่อ
เลือก

THSMS-30,000

13,500 บาท

0.45 บาท/เครดิต
 • 30,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • ชื่อผู้ส่ง 3 ชื่อ
เลือก

THSMS-50,000

21,000 บาท

0.42 บาท/เครดิต
 • 50,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • ชื่อผู้ส่ง 4 ชื่อ
เลือก

THSMS-100,000

40,000 บาท

0.40 บาท/เครดิต
 • 100,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • ชื่อผู้ส่ง 5 ชื่อ
เลือก

THSMS-250,000

95,000 บาท

0.38 บาท/เครดิต
 • 250,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • ชื่อผู้ส่ง 6 ชื่อ
เลือก

THSMS-500,000

175,000 บาท

0.35 บาท/เครดิต
 • 500,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • ชื่อผู้ส่ง 7 ชื่อ
เลือก

THSMS-1,000,000

280,000 บาท

0.28 บาท/เครดิต
 • 1,000,000 เครดิต
 • อายุการใช้งาน 5 ปี
 • ชื่อผู้ส่ง 10 ชื่อ
เลือก