อัตราค่าบริการ

We offer professional and comprehensive SMS related services.

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป THSMS.com ได้เปลี่ยน บัญชีธนาคาร และ บริษัทเพื่อออกใบเสร็จใหม่ เป็น "บริษัท ทีเคเอ โกลบอล จำกัด"

     เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทีมงานได้เตรียมช่อทางการชำระเงินผ่าน Online Payment ชั้นนำของโลก อาทิเช่น Paypal, Paysbuy ทำให้ท่านสามารถเลือกซื้อ Package ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

THSMS - 10

Free

 

 • จำนวนข้อความที่ได้
  10 ข้อความ
 • ราคาต่อข้อความ
  0 บาท/ข้อความ
 • อายุการใช้งาน
  Unlimit
 • ชื่อผู้ส่ง (Sender Name)
  ใช้จากส่วนกลาง
 • order now

THSMS - 100

฿70

0.7 บาท

 • จำนวนข้อความที่ได้
  100 ข้อความ
 • ราคาต่อข้อความ
  0.7 บาท/ข้อความ
 • อายุการใช้งาน
  Unlimit
 • ชื่อผู้ส่ง (Sender Name)
  ใช้จากส่วนกลาง
 • order now

THSMS - 500

฿300

0.6 บาท

 • จำนวนข้อความที่ได้
  500 ข้อความ
 • ราคาต่อข้อความ
  0.6 บาท/ข้อความ
 • อายุการใช้งาน
  Unlimit
 • ชื่อผู้ส่ง (Sender Name)
  ใช้จากส่วนกลาง
 • order now

THSMS - 1,000

฿500

0.5 บาท

 • จำนวนข้อความที่ได้
  1,000 ข้อความ
 • ราคาต่อข้อความ
  0.5 บาท/ข้อความ
 • อายุการใช้งาน
  Unlimit
 • ชื่อผู้ส่ง (Sender Name)
  ใช้จากส่วนกลาง
 • order now

THSMS - 2,000

฿1,000

0.5 บาท

 • จำนวนข้อความที่ได้
  2,000 ข้อความ
 • ราคาต่อข้อความ
  0.5 บาท/ข้อความ
 • อายุการใช้งาน
  Unlimit
 • ชื่อผู้ส่ง (Sender Name)
  ใช้จากส่วนกลาง
 • order now

THSMS - 5,000

฿2,500

0.5 บาท

 • จำนวนข้อความที่ได้
  5,000 ข้อความ
 • ราคาต่อข้อความ
  0.5 บาท/ข้อความ
 • อายุการใช้งาน
  Unlimit
 • ชื่อผู้ส่ง (Sender Name)
  1 ชื่อ
 • order now

THSMS - 10,000

฿5,000

0.5 บาท

 • จำนวนข้อความที่ได้
  10,000 ข้อความ
 • ราคาต่อข้อความ
  0.5 บาท/ข้อความ
 • อายุการใช้งาน
  Unlimit
 • ชื่อผู้ส่ง (Sender Name)
  2 ชื่อ
 • order now

THSMS - 50,000

฿25,000

0.5 บาท

 • จำนวนข้อความที่ได้
  50,000 ข้อความ
 • ราคาต่อข้อความ
  0.5 บาท/ข้อความ
 • อายุการใช้งาน
  Unlimit
 • ชื่อผู้ส่ง (Sender Name)
  5 ชื่อ
 • order now